REZULTATUL SELECŢIEI

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul în cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor, Compartimentul Sănătate Animală

11.10.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul pt. care optează

Rezultatul

Admis/respins

1

COMȘA ALINA CORNELIA referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul în cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor, Compartimentul Sănătate Animală

 

admis

2

JURJ LUCICA referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul în cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor, Compartimentul Sănătate Animală

 

respins

 

Susţinerea probei scrise în data de 21.10.2019, ora 1000, la sediul D.S.V.S.A. Sibiu

Contestaţii se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,

 

Motivele respingerii: lipsă vechime legală în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie referent, clasa III, grad profesional superior

Comisia de examinare:

Preşedinte: CĂLIN IOAN GHEORGHE

▪ Membru: BOGDAN ANDREEA MONICA

▪ Membru: NEMEȘ MONICA

▪ Secretariatul comisiei VIDRIGHIN EMANOIL

Afișat astăzi, 11.10.2019, ora 14