REZULTATUL SELECŢIEI

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale

 11.10.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul pt. care optează

Rezultatul

Admis/respins

1 SAVU AMALIA ANDRADA consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale

 

admis
2 CRISTESCU DĂNUȚ consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale

 

respins

 

Susţinerea probei scrise în data de 18.10.2019, ora 1000, la sediul D.S.V.S.A. Sibiu

Contestaţii se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Motivele respingerii:

►lipsă vechime legală în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale

Comisia de concurs:

  • Preşedinte: FĂRCAŞ-LAZĂR DAN-MARIO

▪ Membru: CIOPEI PETRE DANIEL

▪ Membru: TILEAGĂ CAMELIA MARIOARA

▪ Secretar: VIDRIGHIN EMANOIL

Afișat astăzi, 11.10.2019, ora 14