REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE RECRUTARE

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de inginer specialist, grad IA, aflat pe statul de funcții întocmit conform OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2019, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ.           

 

09.05.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj probă scrisă

Rezultatul

Admis/respins

1

Moraru Ioan

85

Admis

 

Susţinerea probei INTERVIU în data de 14.05.2019, ora 1000, la sediul DSVSA Sibiu.

 

Comisia de examinare:

▪  Preşedinte: Frăsie Nicolae

▪ Membru: Ciopei Petre Daniel

▪ Membru: Săvescu Andrei Tiberiu

Secretar Vidrighin Emanoil