REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de inginer specialist, grad IA, aflat pe statul de funcții întocmit conform OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2019, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ.           

 

14.05.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

interviu

Rezultatul

Admis/respins

1

Moraru Ioan

92

Admis

 

Comisia de examinare:

▪  Preşedinte: Frăsie Nicolae

▪ Membru: Ciopei Petre Daniel

▪ Membru: Mărginean Sanda Ileana

Secretar Vidrighin Emanoil