Rezultatul final

Rezultatul final la concursul de recrutare

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală

 

16.02.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

Rezultatul

Admis/respins

1

Bungeanu Silviu Dorel

87,85

87,33

175,18

Admis

2

Mărginean Adrian

64,1

82,66

146,76

Respins

 

Comisia de examinare:

▪  Preşedinte: Rad Nuţuşef Serviciu Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală

▪ Membru: Cîrstea Marius Nicolae consilier, Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală

▪ Membru: Nan Dorin Jan – consilier, Instituţia Prefectului – jud. Sibiu

Secretar comisie: Vidrighin Emanoil – consilier, Compartiment J.R.U.

 

Afișat astăzi, 16.02.2019, ora 1230