Măsuri pentru prevenirea Toxiinfecțiilor Alimentare în perioada Sărbatorilor de Paști

Program Măsuri pentru prevenirea Toxiinfecțiilor Alimentare

în perioada Sărbatorilor de Paști anul 2019

 

Conform dispozițiilor transmise de la nivel central, privind prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de Paști, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu a stabilit  măsuri suplimentare, prin intensificarea actiunilor de supraveghere sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind evaluarea modului în care se produce, depozitează, transportă și valorifică carnea de miel, ouăle, laptele și produse lactate destinate consumului uman, precum și alte produse sau alimente de origine animală și nonanimală, respectiv:

 • A fost elaborat un program de lucru privind verificarea modului în care sunt respectate conditiile sanitare veterinare în târgurile de animale, piețe agroalimentare, unitătile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare și de alimentație publică.
 • Medicii veterinari de la nivelul D.S.V.S.A., C.S.V.S.A.O., au fost instruiți privind intensificarea acțiunilor de supraveghere sanitară veterinară, prin asigurarea permanenței inclusiv în zilele de sâmbătă ți duminică, afișarea programului de lucru, persoana responsabilă și numarul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind abaterea de la normele sanitare veterinare.
 • Au fost înștiințate primăriile asupra obligativității pe care le au autoritățile locale asupra riscurilor pentru sănătatea publică ce decurg în cazul sacrificării animalelor în alte locuri decât cele autorizate, pentru schimburi intracomunitare publicate pe siteul A.N.S.V.S.A.
 • În toate locurile amenajate și autorizate unde se valorifică carne și alte produse de origine animală, este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar.
 • Au fost nominalizate persoanele responsabile privind colaborarea cu celelalte autorități competente (Prefectură, DSP, CJPC, ANAF, ANPC, MS) cu atribuții în controlul produselor alimentare de origine animală și nonanimală în vederea organizării de echipe comune.

Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare în perioada Sărbătorilor de Paști, când în mod tradiţional, consumul unor alimente de origine animală şi nonanimală creşte în mod considerabil, conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, dispune o serie de măsuri suplimentare, concentrate asupra modului cum se produce, depozitează, transportă şi se comercializează, carnea de miel, produse din lapte, ouă şi alte produse alimentare specifice acestei perioade, respectiv:

Pentru producerea şi comercializarea cărnii de miel se urmăreşte:

 • identificarea şi monitorizarea crescătorilor de ovine care sacrifică miei;
 • identificarea şi înregistrarea în baza de date a mieilor obţinuţi în acest an elementele de identificare (crotalii), se procură prin furnizorii secundari de crotalii, înregistraţi la D.S.V.S.A Sibiu (asociaţile de profil şi medicii veterinari concesionari), iar medicii veterinari vor executa această operaţiune]
 • controlul stării de sănătate a efectivelor de ovine;
 • respectarea normelor de protecţie a animalelor în timpul transportului şi a sacrificării, conform Ord. 180/2006 cu modificările și complectările ulterioare;
 • transportul mieilor la unităţiile de sacrificare cu mijloace de transport autorizate, identificate, însoţit de formulare de mişcare, lanț alimentar şi certificat sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate a acestora ;
 • animalele să provină din ferme, localitati și zone indemne de boli transmisibile
 • predarea crotaliilor de la mieii sacrificaţi medicului veterinar pentru a fi operaţi în baza naţională de date.
 • carnea de miel livrată din abatoare va fi insoțită de CSV și marcate conform Ord. 10/2008. Transportul cărnii se va efectua cu mijloace autorizate în regim de refrigerare.

Comercializarea produselor din lapte

Producătorii agricoli, crescătorii de animale, pot valorifica produse din lapte (caş, telemea, urdă, etc.) în spaţii autorizate sanitar veterinar în urmatoarele condiţii:

 • Produsele să fie obţinuţe din lapte crud, în condiţiile respectării normelor de sănătate şi igienă.
 • Laptele, materie primă, să provină de la animale sănătoase,
 • Producătorul să deţină:
 • document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă şi sau, vânzare cu amănuntul, eliberat de D.S.V.S.A Sibiu,
 • certificat de producător eliberat de primăria din localitate vizat de asociaţia profesională şi/sau medicul veterinar zonal,
 • fişa de sănătate a animalelor vizat de medicul veterinar,
 • carnet de sănătate a producătorului cu viza medicului uman.
 • Să respecte condiţiile de igienă privind transportul, depozitarea şi comercializarea acestor produse.
 • Să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, locul producerii, sortimentul de produs, data obţinerii, înscrise pe o etichetă ataşată pe ambalaj‚ sticla pentru lapte, cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi
 • Comercializarea brânzeturilor se va face numai în ambalaje de unică folosința (pungi plastic alimentar, hârtie cerată alimentară)

Ouăle şi produsele din ouă:

Comercializarea ouălelor se va face în spaţii autorizate sanitar veterinar şi trebuie să ofere:

 • Identitatea producătorului (persoană fizică, fermă comercială )
 • Document de comformitate, care să ateste calitatea şi salubritatea acestora
 • Comercializarea ouălor se va face respectand prevederile Reg. CE 1234/2007 şi 589/2008.

Comercializarea peștelui

Referitor la comercializarea peștelui și a produselor din pescuit aceasta se va face numai în unități înregistrate sanitar veterinar cu respectarea condițiilor privind transportul, depozitarea și expunerea spre comercializare. Gheața utilizată pentru pește să fie asigurată pe întreaga perioada de expunere și în cantitate suficientă și este obținută numai din apa potabilă.

Să fie însoțit de documente de proveniență, să nu fie infestat cu paraziți vizibili și să fie corespunzator din punct de vedere organoleptic.

Alte produse alimentare tradiţionale

Cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

Vor fi controlate în special unităţile de panificaţie, patiserie şi laboratoare de cofetărie, ale căror produse se consumă în cantităţi mari în perioada Sărbătorilor de Paști.

Se vor efectua verificări asupra capacităţilor de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, pentru evitarea stocurilor mari de produse, ceea ce ar determina afectarea prospeţimii, calităţii şi securităţii alimentare a produselor fabricate, în această perioadă.

Se interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală şi  non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi siguranţă alimentară.

Personalul de specialitate existent în serviciile și birourile din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, de la Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor, Circumscripţiile Sanitare Veterinare Zonale vor verifica modul cum sunt respectate normele sanitare veterinare la unităţiile de tăiere animale, în târguri de animale, pieţe agroalimentare, unităţi de procesare, depozitare, comercializare şi de alimentaţie publică si vor dispune măsuri de remediere şi de sancţionare, în situaţiile de încălcare a legislaţiei din domeniu

În această perioadă conducerea DSVSA Sibiu va asigura serviciu permanența, la circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zilnic inclusiv sâmbăta şi duminica pe baza unui program stabilit şi afişat la sediile respective.

În derularea acestor acţiuni D.S.V.S.A Sibiu va colabora cu alte instituţii judeţene D.A.J, D.S.P, I.P.J, C.P.C şi cu autorităţile locale cu scopul de a asigura populaţiei produse alimentare de calitate, salubre şi pentru a le proteja sănătatea.

Pentru sesizarea unor aspecte nedorite, consumatorii au la dispoziţie telefoanele DSVSA Sibiu  0269-/22.33.14 sau  0269-/22.30.69

 

                 Lista cu persoanele nominalizate din cadrul DSVSA, C.S.V.S.A.O si numerele de telefon la care pot fi contactate

Nr.

Crt.

DSVSA /C.S.V.S.A.O Nume Prenume

medic veterinar

Nr. de telefon
1 DSVSA Dr. Trimbițaș Bogdan 0722625769
2 DSVSA Dr. Dobrotă Dumitru 0763617051
3 DSVSA Dr. Radu Dan Paul 0748100886
4 DSVSA Dr. Popa Cristian 0744551663
5 C.S.V.S.A.O Sibiu Dr. Popa Constantin 0720499146
6 C.S.V.S.A.O Sibiu Dr. Stefănuța Nicolae 0720499151
7 C.S.V.S.A.O Medias Dr. Tilicea Tudor 0744904931
8 C.S.V.S.A.O Medias Dr. Papp Bianca 0743966788
9 C.S.V. S.A.O Sibiu Dr. Milea Florin 0729086417
10 C.S.V. S.A.O Agnita Dr. Rusu Dionisie 0726265878
11 C.S.V. S.A.O Saliste Dr. Flucus Flavius 0744649907
12 C.S.V. S.A.O Agnita Dr. Samoilă Viorel  0720499157
13 C.S.V. S.A.O Avrig Dr. Crișan Adrian 0720499159
14 DSVSA  – sănătate animală Dr. Stănescu Cristian 0721161169
15 DSVSA  – sănătate animală Dr. Rad Nutu 0720499144

 

 

Director Executiv                                 Director Executiv Adjunct

Dr. Țichindelean Șerban                                          Dr. Frăsie Nicolae

 

 

Șef SCOSA

Dr. Trimbițaș Bogdan