COMUNICAT DE PRESA

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA        ALIMENTELOR SIBIU

COMUNICAT DE PRESA

 

 

 

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 55/2008, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1156 din 23.12.2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, a Ordinului nr. 35 din 30.03.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, începând cu data de 07.06.2019, conform datelor transmise de A.N.S.V.S.A. Bucuresti,  va demara  prima campanie de vaccinare antirabică a vulpilor cu momeli vaccinale orale pe raza judeţului Sibiu. Campania de vaccinare se va efectua prin distribuirea momelilor vaccinale pe cale aeriană, cu ajutorul avioanelor sau elicopterelor pe suprafeţe întinse sau in zonele greu accesibile, evitandu-se teritoriul localitatilor, al luciului de apa, autostrazilor etc. In aceste zone, precum si in zonele submontane pana la altitudinea de 1000 m, distribuirea de momeli vaccinale se va efectua manual, la gurile de intrare in vizuina, dar si pe traseele vulpilor, in imediata apropiere a vizuinilor. Distribuirea manuala a momelilor vaccinale antirabice se efectueaza  de catre reprezentantii gestionarilor fondurilor de vanatoare, cu asistenta din partea medicilor veterinari oficiali.

Obiectivele Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în Romania sunt următoarele:

– implementarea politicii de combatere a turbării în România prin vaccinarea vulpilor;

– controlul turbării la populaţiile de vulpi;

– eradicarea turbării la vulpi în România.

Principala instituţie implicată în aplicarea acestui program este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor reprezentată la nivel teritorial de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, având următoarele atribuţii:

–  evaluarea, procesarea şi gestionarea datelor privind evoluţia turbării pe teritoriul judeţului;

–  implementarea, monitorizarea şi controlul măsurilor precizate în Program;

asigurarea cooperării dintre medicii veterinari oficiali, gestionarii fondurilor de vânătoare, cu inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare şi reprezentanţii administraţiilor ariilor protejate;

instruirea personalului sanitar-veterinar şi a personalului din fondurile de vânătoare în legătură cu prelevarea de probe şi trimiterea acestora către laborator;

 – monitorizarea si respectarea măsurilor prevăzute în Program de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

Totodata medicii veterinari oficiali în colaborare cu gestionarii fondurilor de vânătoare, a ariilor protejate şi cu reprezentantii garzilor forestiere vor efectua instruirea personalului sanitar veterinar, a personalului silvic şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare referitor la prelevarea probelor din teren şi transmiterea acestora către Laboratorul Sanitar Veterinar Judeţean Sibiu.