ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

 

 

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD

            Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada Calea Şurii Mari, nr. 21, organizează examen de promovare în gradul imediat superior celui deţinut, pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă care ocupă funcţia de asistent veterinar, gradul II (post pe perioadă determinată, finanţat din fonduri extrabugetare, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

  1. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
  2. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;
  3. formularul de înscriere;
  4. referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior, care să cuprindă elementele precizate la art. 41 alin. 9 din din G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

 

Dosarul de participare la examen se depune până la data de 17.10.2019, ora 1700, la sediul D.S.V.S.A. Sibiu. Informaţii suplimentare la tel. 0269/223069, int. 222.

Proba examenului de promovare:

► proba scrisă– 25.10.2019, ora 1000, la sediul D.S.V.S.A. Sibiu

 

Bibliografia:

Pentru asistent veterinar, gradul I, în cadrul Serviciului Laborator –Compartiment Sănătate Animală

  1. Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
  2. HG nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;
  3. H.G. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.
  4. Proceduri specifice secţiei virusologie.

 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului:

  1. Conform art. 44 alin. 5 din G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

“Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de examinare.

 

Director executiv,

Dr. Țichindelean Șerban Constantin

 

Compartiment J.R.U.

Jr.Vidrighin Emanoil